Angleščina za najmlajše

Igra, poslušanje zgodbic, gibanje, petje – usvajanje angleškega jezika za najmlajše, da se uho navadi na ritem in zven jezika.

Za najmlajše

Angleščina za najmlajše

»Otroci se učijo med igro. In kar je najpomembneje, med igro se učijo učiti.« – O. Fred Donaldson

  • Otrok tuji jezik najbolje usvaja skozi različne aktivnosti (igra, petje, gibanje, poslušanje zgodb, …), saj mu je tovrstna aktivnost naravna
  • Učitelj v času izvajanja uric govori v angleškem jeziku in s tem omogoča, da otrok jezik usvaja tako kot slovenski jezik – spontano
  • Aktivnosti potekajo po ustaljenem vzorcu – kot v vrtcu, kar otroku omogoča varno počutje v jezikovnem okolju
  • Angleške urice se v skupinah izvajajo v vrtcih

Back to top of page