Do zdaj smo govorili o podcastih in dogodkih, ki lahko pripomorejo k celotnemu učenju ali nadgradnji tujega jezika, z vidika vseh štirih jezikovnih veščin. Danes bomo spoznali še en način kako ostati v stiku z jezikom, eden izmed meni ljubših načinov – branje.

Branje v tujem jeziku nas danes pogosto spremlja: na spletu, v službi, na potovanjih ali doma. Bralna aktivnost v tujem jeziku ima mnoge prednosti v učenju ali nadgradnji jezika:
• napredek v veščini pisanja in pridobivanja besedišča, saj nezavestno pridobivamo retorične norme (ko zapisano vidimo, si to tudi lažje zapomnimo)
• spoznavamo kulturo jezika, če beremo gradivo na tovrstno temo, kar vodi do lažjega razumevanja dogodkov in situacij v drugih tekstih

In kaj sploh pomeni branje v tujem jeziku? Pomeni, da se počutimo udobno z uporabljenimi besedami in slovnico v besedilu.
Veščine branja v tujem jeziku se »prenašajo« šele takrat, ko smo dosegli utrjeno znanje na osnovni ravni (A2) – na začetni fazi učenja jezika je zato poudarek na seznanjanju z jezikom, širitvi besedišča in občutku za slovnico.

Trik v tem kako se naučiti brati v tujem jeziku je v tem, koliko in kako beremo. Najbolje je čas za branje razdeliti na dva dela: intenzivno branje in branje kot sprostitev.

Intenzivno branje (tik pri ali nad nivojem vašega jezika) je branje, ki predstavlja izziv – besede iščete po slovarju, vzamete si čas, da odstavek ali poved preberete večkrat, če ne razumete.
Podobno kot pri podcastih je pri branju kot sprostitvi cilj, da preberete kolikor je mogoče in hkrati toliko kot vam ustreza. Gre torej za gradivo, ki je v vašem interesu in lažje berljivo. S tovrstnim gradivom v večini slovar ni potreben, saj nas zanimajo samo splošne informacije v besedilu (da se o besedilu lahko pogovarjamo z drugimi).

Kako beremo intenzivno?
1. Prvič preberite celoten odstavek, da spoznate njegovo bistvo – ne koncentrirajte se na besede, ki jih ne poznate, saj vas zanimajo zgolj splošne informacije
2. V drugo berite bolj pozorno – besede, ki so neznane preverite v slovarju, skoncentrirajte se na detajle besedila (besede in slovnično strukturo napisanega)
3. Sedaj preberite odstavek še enkrat in povežite njegovo bistvo, besede in slovnično strukturo (vse, kar ste prej preverili) v celoto. Poskušajte brati dovolj hitro, da razumete bistvo, a si vzemite čas za znanj, ki ste ga pridobili v drugem koraku.
Dodatne možnosti:
4. Odstavek preberite še enkrat hitro tako, da razumete celoten odstavek.
5. Celoten odstavek lahko preberete tudi na glas (povezujete veščine govorjenja, branja in poslušanja).

Happy reading!

 

Viri:
Niels. “Take It Easy: 7 Useful Strategies for Smooth Reading in a Foreign Language.” FluentU Language Learning, www.fluentu.com/blog/reading-in-foreign-language. Accessed 26 Jan. 2020.
Walter, H. Catherine. “Reading in a Second Language.” LLAC, www.llas.ac.uk/resources/gpg/1420. Accessed 26 Jan. 2020.