Ta blog je nadaljevanje serije blogov o načinih kako ostati v stiku z jezikom po tečaju tujega jezika ali v primeru, ko želimo jezik nadgrajevati oz. vzdrževati. Prejšnjič smo govorili o poslušanju podcastov  – katere so njihove prednosti in kako se jih posluževati. Če je ta blog prvi, ki ga prebirate, priporočam, da kliknete na prvega, saj vsebuje informacije, ki vam lahko pomagajo razumeti ozadje in srž blogov, ki prihajajo.

Usvajanje in vzdrževanje veščin tujega jezika pogojujejo mnogi faktorji – od metod poučevanja, kulture (status uporabe jezika v kulturi) in osebnih lastnosti.

Številne osebne lastnosti so povezane z uspešnostjo učenja tujega jezika, na primer pripravljenost tvegati, toleranca do dvoumnosti v različnih situacijah ter naša družabna narava. Raziskave so pokazale, da so otroci, katerih materni jezik ni angleški, a so se v angleškem okolju družili z angleškimi kolegi ter izkoristili priložnosti za druženje in vajo angleških jezikovnih veščin, hitreje naučili jezika.

Uspešnost usvojitve jezika je povezana tudi z odnosom do jezika – bolj pozitiven odnos kot imamo do njega, njegovih govorcev in kulture, večji napredek bomo naredili.

Poslušanje in govorjenje predstavljata 75 % izmed 4 jezikovnih veščin (zraven branja in pisanja). Poslušanje je ključna dejavnost, ki se je poslužujemo v večini naših aktivnosti in pri usvajanju tujega jezika igra pomembno vlogo, saj pripomore k pravilnemu pridobivanju jezika; govorjenje (trening govorjenja) vas ustvarja boljšega govorca in lahko poveča povezovanje drugih elementov jezika (besedišče, slovnica, postavljanje ločil). Pri tem je znatnega pomena, da dobimo povratno informacijo, ko se jezika učimo, saj le tako lahko izboljšamo govorne sposobnosti. Način, kako govorjenje najlažje usvojiti je seveda interakcija.

Če poenostavim – pogovor s sogovornikom + povratna informacija = uspešno govorjenje

Lahko, da se udeležujete mednarodnih seminarjev, konferenc in drugih dogodkov na profesionalni ravni, navajam pa tudi nekaj dogodkov, ki se jih je moč udeležiti, in strani na katerih lahko najdete dogodke, ki vas zanimajo, za katere ni potrebno potovati daleč in ne glede na vaš nivo jezika pridobite na znanju:

Meetup je mednarodni dogodek, ki se ga lahko udeležite v številnih domačih in tujih mestih, za informacije se je potrebno registrirati. Organizirajo se predvsem z družbenega vidika in za trening jezika. Priložnost imate tako »vaditi« angleščino, italijanščino, nemščino ipd. skozi spoznavanje ljudi ter njihove kulture in izkušenj, saj se dogodka udeležujejo turisti, tujci, ki živijo v mestu dogodka, domačini mesta in drugi. Prednost tega dogodka je v tem, da jezik uporabljate v realnih situacijah in v realnem času – z naravnim govorcem ali nekom, ki jezik želi uporabiti v praksi, saj je to bistvo dogodka.

Nasvet: ljudje se med drugim dogodka udeležijo, da jezik trenirajo, zato vas vaše morebitne napake pri govorjenju naj ne odvrnejo od obiska – še več – prosite sogovornika za povratno informacijo medtem ko govorite – ljudje vam bodo z veseljem pomagali. A najpomembneje – sprostite se, spoznajte ljudi in uživajte v uporabi jezika.

Gre za vrsto kongresov in drugih dogodkov na različne teme, ki se jih lahko udeležite na različnih mestih po Ljubljani v tekočem letu.

Nasvet: Pogovor s tujci naj vam ne uide – če nimate priložnosti za povratno informacijo, se skoncentrirajte na poslušanje, v idealnem primeru, naravnega govorca ali na pogovor z nekom, ki govori tuj jezik.

To sta le dva izmed mnogih mednarodnih dogodkov – lahko, da poznate še kakšnega.

Nasvet: Gre sicer za specifična dogodka, a tem in priložnosti za pogovor je nešteto.

Pogovori so nasploh nenačrtovani in neorganizirani, prihaja do necelovitih povedi, pavz, mašil, upoštevamo kretnje govorca, poudarke besed ipd. Veliko kognitivnega napora, a pri pogovoru v tujem jeziku si pred dogodki lahko tudi pomagamo in se nanje pripravimo (nivo A1-B1):

  1. Razmislite o namenu dogodka, predvidevajte situacije in vprašanja, ki se lahko pojavijo ali ki bi jih želeli vprašati in poiščite ustrezno besedišče (pogoste besede, fraze, …),
  2. Doma prakticirajte predvideno na glas ali v mislih,
  3. Na telefon si namestite tujejezični slovar v primeru, če bi ga potrebovali.
  • Tečaj konverzacije

Treniranje komunikacije poteka skozi realne vsakdanje situacije (sestanki, potovanja, prezentacije, …) in besedišče glede na vaše potrebe. Učiteljeva vloga pri konverzaciji zajema jezikovno svetovanje (odgovori na vaša vprašanja, jezikovni nasveti) in učinkovito organizacijo tečaja, ki vodi v vaš napredek (skozi izboljšanje govornih sposobnosti, izgovorjavo, naglaševanje besed).  Vprašanja in prijavo na konverzacijo lahko naslovite s klikom na povezavo.

Happy speaking!

P.S.: Če vam je blog bil všeč, bom vesela vaše povratne informacije! Lahko kot komentar pri objavi ali sporočilo na Linkedin-u.

Se beremo,

Maša

Viri:

“Balancing Speaking and Listening for Language Learning.” Association for Psychological Science – APS, www.psychologicalscience.org/publications/observer/obsonline/balancing-speaking-and-listening-for-language-learning.html. Accessed 19 Jan. 2020.

Lee, Dick, and Delmar Hatesohl. “Listening: Our Most Used Communications Skill.” MU Extension, extension2.missouri.edu/cm150. Accessed 19 Jan. 2020.

Reilly, Tarey. “Maintaining Foreign Language Skills.” ERIC, May 1988, eric.ed.gov/?id=ED296573.

Segura Alonso, Rocío. The Importance of Teaching Listening and Speaking Skills. Thesis. Universitas Complutensis Matritensis, 2011. Web. 19 Jan. 2020.